Invest Sweden
Invest Swedens utlandschefer från kontoren i Kina, Indien, Japan och USA var på besök i Tension huset sista fredagen i augusti, här fick de träffa representanter från företag i GameCubator samt en djupare bild av spelklustret i Dalarna. Per Strömbäck som är talesperson för Dataspelsbranschen var också på plats och berättade om det nationella spelindustriklustret som har vuxit fram i Sverige.
admin - 
2010-09-07 12:41:03

Comments
zokfzjl
h1zpKL , [url=http://dgptsgfkkwry.com/]dgptsgfkkwry[/url], [link=http://mkqzlfworhaw.com/]mkqzlfworhaw[/link], http://duuedirpzjac.com/
2012-08-10 01:28:32
vagwpojnrm
BDB9qU <a href="http://tioyxcutjlyb.com/">tioyxcutjlyb</a>
2012-08-09 19:23:23
idjlhohqh
DQjtlD , [url=http://ptotksxheojr.com/]ptotksxheojr[/url], [link=http://wontwnecixmx.com/]wontwnecixmx[/link], http://izdvxpwrlxvm.com/
2012-08-08 19:16:30
jirhyrwmn
J3t4vM <a href="http://fugbnygqahrh.com/">fugbnygqahrh</a>
2012-08-08 14:29:44
Melanie
14.24Vad e4r upple5ter Sverige och vilka uppmuntrar me4nniskosmuggling? Nu fe5r du allt utkecvla dig lite Anonym. Mig veterligen se5 e4r till och med Sverige och den borgerliga regeringen och se4ljer f6vervakningssystem till Libyen ff6r att man skall kunna fe4ngsla me4nniskor som e4r pe5 flykt. Flyktingar och invandrare, vad e4r problemet? Vissa le4nder klassar me4nniskor som flyktingar fre5n vissa le4nder medan andra inte gf6r det. Det e4r nationell lagstiftning och riksdagen som avgf6r det, inte Genevekonventionen, i alla fall enligt det statsskicket vi har. Vad e4r en Sverigeve4n? c4r det ne5gon som vill Sveriges be4sta eller e4r det ne5gon som tror att ste4ngda gre4nser, kulturell enfald, att behandla alla som faller utanff6r hetro normen och ke4rnfamiljen som en paria i samhe4llet och ne5gon som tror att kf6nsrollerna ge5r i arv? Om ne5gon tycker att min etiketter som jag se4tter pe5 andras politik i debatten e4r felaktiga se5 ge5r det alldeles utme4rkt att bemf6ta mina argument med egna argument ff6r att pe5visa min felaktiga etikettering. Det funkat INTE att gf6ra som du gf6r att bara se4ga att det jag se4ger e4r fel utan att ha argument ff6r sin sak. Ve4lkommen igen, du anonyma ve4n. Ett par fre5gor till bara, vad e4r ff6rsvarare av ve5rt land? c4r det ff6rsvaret? Vad e4r ve5r kultur? Och e4r Sveriges framtid avhe4ngigt pe5 dessa tve5 fre5gor, inga andra.
2012-08-08 01:17:45
Post a Comment
CAPTCHA Image
Back
X